Služby

Co Vám mohu nabídnout jako prodávajícímu?

Veškerou činnost okolo nemovitostí jako je:

 • profesionální poradenství
 • ocenění pro prodej a pro dědické řízení
 • jednání na úřadech a institucích, zastupování při jednání a úkonech
 • nafocení a popis nemovitosti pro její prezentaci
 • vypracování plánku prodávaného bytu
 • odprezentování nemovitosti za účelem prodeje
 • příprava, sepsání a podepsání nájemních smluv
 • kompletní postup prodeje a nákupu od A až do Z
 • předání nemovitosti na základě protokolu o předání
 • advokátní nebo klientskou úschovu kupní ceny
 • sepsání jakýchkoliv písemností, protokolů a formulářů
 • rychlé vyřízení "zpětvzetí" z katastru nemovitostí a následné vložení nových opravených listin
 • pokud jste DEVELOPER, rád s Vámi budu spolupracovat na prodeji celého kompletu za pro Vás výhodných cenových podmínek.

A to vše zdarma, neboť svojí provizi si nasadím nad Vámi požadovanou cenu.

Převážně spolupracuji s prodávajícími, mohu pomoci i kupujícím.

Co Vám mohu nabídnout jako kupujícímu?

 • veškerou součinnost při hledání Vámi požadované nemovitosti.

Nikdy nic neslibuji, ale pro spokojenost svého klienta udělám maximum.

Pojďme si domluvit schůzku